وقتی نیچه گریست

آدم هایی که سطحی نگر هستند 

و به ژرفای موجودیت خویش ننگریسته اند برای فرار از انزوا 

آدمی دیگر را سپر ترس از انزوای خویش میکنند 

و اینگونه لذت عشق و زیستن را از خویش دریغ می دارند 


انسان متفکر و ژرف نگر از تحمل رنج ناگزیر است و رنج است که آدمی را اعتلا خواهد داد 


رمانی سراسر چالش و هیجان 

(برداشت خودم رو از کتاب به صورت ساده نوشتم برای دوستان علاقه مند )


وقتی نیچه گریست 

ترجمه سپیده حبیب


/ 0 نظر / 13 بازدید