ملت عشق و آنچه که من دریافتم

#ملت_عشق

#آنچه_که_من_دریافته_ام

نویسنده دو داستان ، در دو برهه تاریخی را روایت میکند .

یادِ د . یالوم با رمانِ درمان شوپنهاور در من زنده شد !

یک داستان مربوط به دوران کهن ، قصه ی شمس و مولانا و ره عشق که او پیمود ، و داستان دیگر قصه ی

 « اِلا »، 

نمونه ی انسانی گم شده در روزمرِگی ، و روز مرْگی در جامعه ی مدرن امروز آمریکا ، که از سر اتفاق با مسیر عشق مولانا همراه میشود و از به اصلاح معنویات و چهل قانون شمس ، پنجره ای به سوی عشق می گشاید ، البته که همان کلیشه در تعریف عشق در این داستان نیز دیده میشود ، همان کلیشه و ابهامی که همه‌ی نوعِ بشر درگیر آنیم ، همان که مولانا در مسیر کمال درگیر آن است و تنها در پایان راه به عشق راستین قدم میگذارد ، 

میتوان از دریچه ی عبدالحسین زرین‌کوب نیز نگاهی به این مقوله مولانا داشت ، کتاب ایشان تحت عنوان پله پله تا ملاقات خدا (مقامات تبتل تا فنا، پله پله تا ملاقات خدا) نشر یافته است ، و البته به سادگی نباید از بدیع الزمان فروزانفر نیز گذشت که کوشش بسیاری در عامه فهم کردن مولانا داشته است ،

و صد البته که میتوان از دریچه ی علم روان که از سوی یونگ ارائه میشود نیز این مقوله ی کمال خویشتن را به عشق مولانا مربوط دانست ، پیچیدگی و در عین حال سادگی و فهم این مسأله بسیار جالب است ،

#رمان

#شوپنهاور

#دیالوم

#مولانا

#شمس

#فیمینیسم

#الیف_شافاک

#سماع

/ 0 نظر / 41 بازدید